• Studia strategiczne w pułapce banału (zbyt szerokiego paradygmatu)
    Spory o naukowość i ramy pola badawczego oraz odrębność od szerszej pojęciowo dyscypliny nauk o bezpieczeństwie to chleb powszedni studiów strategicznych. Jeśli nawet te ostatnie bardzo ściśle związane były z praktyką polityki międzynarodowej, to przecież nigdy nie zerwały ze swoimi korzeniami akademickimi. Podkreślają to m.in. biografie „gigantów” studiów strategicznych, którzy refleksję rozwijali w kontakcie z ...
  • Peacesplaining? Pomiędzy „pokojem za wszelką cenę” a „si vis pacem, para bellum”
    W miarę jak wojna w Ukrainie grzęźnie w okopach, jednocześnie generując – zarówno po stronie agresora, jak i broniących się – ogromnej skali straty, coraz głośniej wybrzmiewają apele o natychmiastowe wstrzymanie walk, formułowane przez różne ruchy „pokojowe” czy „antywojenne”, środowiska polityczne (przykładem niedawny list otwarty członków niemieckiej SPD) bądź władze innych państw (vide apele papieża ...
  • Spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych
    W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych. Miało ono miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a jego celem było rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia i omówienie kwestii organizacyjnych. W momencie spotkania Stowarzyszenie liczyło 28 członków, z których duża część była obecna osobiście. Spotkanie zostało otwarte przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, Profesora Romana Kuźniara. Utworzenie Stowarzyszenia zostało ...