• Militaryzacja sfery informacyjnej – kto kogo?
  Serdecznie zapraszamy do lektury abstraktów wystąpień panelistów, którzy zabiorą głos podczas konferencji „Horyzonty studiów strategicznych” organizowanej przez Stowarzyszenie Studiów Strategicznych 7 czerwca br. Poniższy dotyczy natury sfery informacyjnej w kontekście jej militaryzacji przez różnorakie podmioty. Gdy w połowie II dekady XXI w. – m.in. w związku z aneksją Krymu czy ingerencją w wybory prezydenta USA i ...
 • Konferencja „Horyzonty studiów strategicznych” – 7 czerwca 2024 r.
  Stowarzyszenie Studiów Strategicznych serdecznie zaprasza do udziału w dorocznej konferencji naukowej, która odbędzie się 7 czerwca br. w budynku Collegium Politicum na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (s. 303). Konferencja zatytułowana „Horyzonty studiów strategicznych” posłuży próbie identyfikacji i analizy wszystkich przejawów narastania siły – i gotowości (uzasadnienia) jej użycia w różnych postaciach – w stosunkach międzynarodowych, zarówno ...
 • Konferencja „25 lat Polski w NATO. A gdyby Sojuszu nie było…” – 8.03.2024
  8 marca br. w godz. 10:00-15:00 odbędzie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Aula Baszkiewicza, budynek Collegium Politicum) konferencja organizowana przez Katedrę Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Konferencję Ambasadorów RP oraz Forum Młodych Dyplomatów przy współpracy z Atlantic Council – Warsaw Office, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Konrad Adenauer Stiftung pt. „25 lat ...
 • Horyzonty studiów strategicznych
  Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Horyzonty studiów strategicznych” autorstwa pracowników Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Kamili Pronińskiej, Agnieszki Bieńczyk-Missali, Patrycji Grzebyk, Roberta Kupieckiego, Marka Madeja, Andrzeja Szeptyckiego i Piotra Śledzia (należących jednocześnie do Stowarzyszenia Studiów Strategicznych). Książka została zadedykowana Profesorowi Romanowi Kuźniarowi, zaś opracowanie ...
 • Spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych – 20.06.2023
  20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, składające się z dwóch paneli tematycznych, a także części organizacyjnej będącej jednocześnie walnym zebraniem Członkiń i Członków organizacji. Wprowadzenia do I panelu, poświęconego tożsamości i zadaniom studiów strategicznych u progu trzeciej fazy ich rozwoju, dokonał prof. dr hab. Roman Kuźniar. Umiejscowił w nim studia strategiczne jako ...
 • Spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych
  W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych. Miało ono miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a jego celem było rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia i omówienie kwestii organizacyjnych. W momencie spotkania Stowarzyszenie liczyło 28 członków, z których duża część była obecna osobiście. Spotkanie zostało otwarte przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, Profesora Romana Kuźniara. Utworzenie Stowarzyszenia zostało ...