• Horyzonty studiów strategicznych
    Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Horyzonty studiów strategicznych” autorstwa pracowników Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Kamili Pronińskiej, Agnieszki Bieńczyk-Missali, Patrycji Grzebyk, Roberta Kupieckiego, Marka Madeja, Andrzeja Szeptyckiego i Piotra Śledzia (należących jednocześnie do Stowarzyszenia Studiów Strategicznych). Książka została zadedykowana Profesorowi Romanowi Kuźniarowi, zaś opracowanie ...
  • Spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych – 20.06.2023
    20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, składające się z dwóch paneli tematycznych, a także części organizacyjnej będącej jednocześnie walnym zebraniem Członkiń i Członków organizacji. Wprowadzenia do I panelu, poświęconego tożsamości i zadaniom studiów strategicznych u progu trzeciej fazy ich rozwoju, dokonał prof. dr hab. Roman Kuźniar. Umiejscowił w nim studia strategiczne jako ...
  • Spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych
    W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych. Miało ono miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a jego celem było rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia i omówienie kwestii organizacyjnych. W momencie spotkania Stowarzyszenie liczyło 28 członków, z których duża część była obecna osobiście. Spotkanie zostało otwarte przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, Profesora Romana Kuźniara. Utworzenie Stowarzyszenia zostało ...