Regulamin Stowarzyszenie Studiów Strategicznych z dnia 5 września 2022 r.