Rocznik Strategiczny 2022/23 (t. 28), R. Kuźniar (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023 (publikacja w otwartym dostępie).

The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, A. Gruszczak (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2023 (publikacja w otwartym dostępie).

Horyzonty studiów strategicznych, K. Pronińska, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, R. Kupiecki, M. Madej, A. Szeptycki, P. Śledź, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023.

Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na Wschodzie, R. Kuźniar (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022.