• Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie jako narzędzie wojny
  Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie jako narzędzie wojny Wojna wciąż trwa, a pełna skala rosyjskich zbrodni w Ukrainie nie jest znana, jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie ukraińskich władz, współpracujących państw i organizacji międzynarodowych na rzecz dokumentowania zbrodni i naruszeń praw człowieka, można założyć, że będzie to jeden z najlepiej opracowanych pod tym względem współczesnych konfliktów. Wysiłki w ...
 • Wilno – mimo wszystko całkiem udany follow-up summit. Kilka spostrzeżeń po spotkaniu przywódców NATO na Litwie
  Za nami spotkanie przywódców państw NATO w Wilnie. Niezależnie od nieco już standardowej retoryki w komentującej je prasie, mówiącej niemal po każdym takim wydarzeniu o „historycznej wadze”, warto zauważyć, że nie wszystkie szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego faktycznie taką rangę mają. Nie wszystkie zresztą mogą czy wręcz powinny ją mieć. Przeważnie bowiem po szczytach, na których dochodzi ...
 • NATO Summit in Lithuania
  The NATO summit in Vilnius (11-12 July) will not be a historic summit. Ukraine will not receive an invitation for membership. Will the summit be a good one nonetheless? That depends on what offer 'in return’ this nation, which is defending itself – and us – will get? Will it not be an embarrassing offer? ...
 • Bunt Prigożyna – komentarze
  Poniżej prezentujemy komentarze autorstwa członków Stowarzyszenia Studiów Strategicznych odnoszące się do sytuacji Rosji w związku z buntem Grupy Wagnera. Na Wschodzie bez zmian. 15 lat po zajęciu przez Rosję kilku gruzińskich miast i zatrzymaniu działań zbrojnych tuż przed dotarciem kolumny wojsk do Tbilisi, Jewgienij Prigożyn i jego „legion samobójców” (podobnie jak w filmie zresztą zrekrutowanych) opanował ...
 • Operetkowe mocarstwo atomowe – zaproszenie do dyskusji
  Prezydent Putin i licencjonowany przez niego szef grupy najemników (PMC) Prigożyn potwierdzili trafność określenia używanego na początku lat 90. w stosunku do Rosji – „Górna Wolta z bronią jądrową”. Do tej pory uważaliśmy, że to, co zdarzyło się w Rosji 24 czerwca, mogło się wydarzyć jedynie w jakimś państwie środkowej Afryki. Tam również najemnicy obalają ...
 • Spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych – 20.06.2023
  20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, składające się z dwóch paneli tematycznych, a także części organizacyjnej będącej jednocześnie walnym zebraniem Członkiń i Członków organizacji. Wprowadzenia do I panelu, poświęconego tożsamości i zadaniom studiów strategicznych u progu trzeciej fazy ich rozwoju, dokonał prof. dr hab. Roman Kuźniar. Umiejscowił w nim studia strategiczne jako ...
 • Karaganow, czyli atomowa hucpa Kremla
  Najbardziej dworski z rosyjskich ekspertów w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa zaproponował niedawno, aby Moskwa nie zwlekała i użyła taktycznej broni nuklearnej w jej agresji przeciwko Ukrainie. Dlaczego? Aby ukarać Zachód za jego pomoc dla Ukrainy i inne grzechy wobec Moskwy. A gdyby Zachód się nie przestraszył, należałoby, jego zdaniem, uderzyć nuklearnie w wiele wybranych celów ...
 • O ciągłości sztuki wojennej. Mini esej
  Lawrence Freedman w resume swojej książki Przyszła wojna eksponuje uderzającą cechę sztuki wojennej – ciągłość . Zdziwienie Freedmana wyrażone w tym zdaniu należy pewnie traktować jako swoistą intelektualną prowokację. Na przełomie XX/XXI wieku bowiem wobec dynamiki zmian, głównie ładu międzynarodowego, rewolucji informacyjnej, skokowego postępu w dziedzinie technologii – teoretyków i praktyków bardziej niż ciągłość zajmowała ...
 • Pakistan wspiera Ukrainę*
  Współpraca wojskowa Ukrainy i Pakistanu ma już dość długą tradycję. Wg Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Jeszcze w 2012 roku do Islamabadu wyeksportowano 7000 pistoletów i rewolwerów (podobne ilości w poprzednich latach), w 2012 – jeden samolot L-39, w 2009 jednego Ił-78m a łączna wartość ukraińskiego eksportu do Pakistanu sięgała 1,6 miliarda dolarów . ...
 • Nowa europejska strategiczność – między wspólnotowością a międzyrządowością oraz niską a wysoką polityką
  Obecne uwarunkowania formalno-prawne UE (traktatowe, pozatraktatowe) oraz globalne wyzwania strategiczne, do których można zaliczyć procesy wpisane w paradygmat zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, koncepcję IV rewolucji technologicznej, agresję Rosji na Ukrainę, kreowanie polityki sojuszy z USA, Chinami, państwami Afryki wymuszają na UE, jak i państwach członkowskich permanentne działania na rzecz definiowania roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dodatkowo ...