• Konferencja „Horyzonty studiów strategicznych” – 7 czerwca 2024 r.
  Stowarzyszenie Studiów Strategicznych serdecznie zaprasza do udziału w dorocznej konferencji naukowej, która odbędzie się 7 czerwca br. w budynku Collegium Politicum na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (s. 303). Konferencja zatytułowana „Horyzonty studiów strategicznych” posłuży próbie identyfikacji i analizy wszystkich przejawów narastania siły – i gotowości (uzasadnienia) jej użycia w różnych postaciach – w stosunkach międzynarodowych, zarówno ...
 • O współdziałaniu władz państwa w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym
  W Senacie pojawiła się inicjatywa przygotowania regulacji ustawowych dotyczących usprawnienia współdziałania najwyższych władz państwa w polityczno-strategicznym kierowaniu obronnością. Informowali o niej na łamach „Rzeczpospolitej” Hubert Izdebski, Kazimierz M. Ujazdowski i Jakub Czułba (Kooperacja dla bezpieczeństwa, „Rzeczpospolita” 29 czerwca 2023 r.). To dobra inicjatywa, jako że potrzeba stosownych regulacji w tym względzie wynika ze znaczenia ponadpartyjnej ...
 • O szczycie NATO w Wilnie
  Na szczycie NATO w Wilnie zapadło szereg ważnych dla sojuszu decyzji dotyczących zarówno operacyjnego reagowania na największe obecne wyzwanie i zagrożenie, jakie stanowi rosyjska agresja na Ukrainę, jak i strategicznego dostosowania się NATO do przyszłych warunków nowej zimnej wojny między Rosją a Zachodem. Te przyszłościowe warunki zależą w dużym stopniu od rozwiązania problemu członkostwa Ukrainy ...
 • ’Unknown’ NATO decisions in Vilnius, or a global alliance
  The measure of NATO’s modernisation is the degree of technological transformation. This is also realised in public-private partnerships. Today, 90% of the technology used for defence and security is produced by the private sector. Systems developed by Amazon, Google or Starlink, and made available to Ukraine, contribute significantly to its defence effort. Resulting from the need ...
 • Komu bije Zegar Zagłady?
  Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock) to inicjatywa chicagowskich naukowców (głównie przedstawicieli nauk ścisłych) tworzących “Bulletin of the Atomic Scientists”, zapoczątkowana w 1947 r. Publikowany w tym czasopiśmie zegar wskazywał, jak wiele czasu pozostało do północy, która symbolizować miała wojnę nuklearną o katastrofalnych dla ludzkości skutkach. Ten zmyślny publicystyczno-analityczny zabieg w epoce zimnowojennej działał na wyobraźnię ...
 • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie jako narzędzie wojny
  Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie jako narzędzie wojny Wojna wciąż trwa, a pełna skala rosyjskich zbrodni w Ukrainie nie jest znana, jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie ukraińskich władz, współpracujących państw i organizacji międzynarodowych na rzecz dokumentowania zbrodni i naruszeń praw człowieka, można założyć, że będzie to jeden z najlepiej opracowanych pod tym względem współczesnych konfliktów. Wysiłki w ...
 • Wilno – mimo wszystko całkiem udany follow-up summit. Kilka spostrzeżeń po spotkaniu przywódców NATO na Litwie
  Za nami spotkanie przywódców państw NATO w Wilnie. Niezależnie od nieco już standardowej retoryki w komentującej je prasie, mówiącej niemal po każdym takim wydarzeniu o „historycznej wadze”, warto zauważyć, że nie wszystkie szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego faktycznie taką rangę mają. Nie wszystkie zresztą mogą czy wręcz powinny ją mieć. Przeważnie bowiem po szczytach, na których dochodzi ...
 • NATO Summit in Lithuania
  The NATO summit in Vilnius (11-12 July) will not be a historic summit. Ukraine will not receive an invitation for membership. Will the summit be a good one nonetheless? That depends on what offer 'in return’ this nation, which is defending itself – and us – will get? Will it not be an embarrassing offer? ...
 • Bunt Prigożyna – komentarze
  Poniżej prezentujemy komentarze autorstwa członków Stowarzyszenia Studiów Strategicznych odnoszące się do sytuacji Rosji w związku z buntem Grupy Wagnera. Na Wschodzie bez zmian. 15 lat po zajęciu przez Rosję kilku gruzińskich miast i zatrzymaniu działań zbrojnych tuż przed dotarciem kolumny wojsk do Tbilisi, Jewgienij Prigożyn i jego „legion samobójców” (podobnie jak w filmie zresztą zrekrutowanych) opanował ...
 • Operetkowe mocarstwo atomowe – zaproszenie do dyskusji
  Prezydent Putin i licencjonowany przez niego szef grupy najemników (PMC) Prigożyn potwierdzili trafność określenia używanego na początku lat 90. w stosunku do Rosji – „Górna Wolta z bronią jądrową”. Do tej pory uważaliśmy, że to, co zdarzyło się w Rosji 24 czerwca, mogło się wydarzyć jedynie w jakimś państwie środkowej Afryki. Tam również najemnicy obalają ...
 • Spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych – 20.06.2023
  20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, składające się z dwóch paneli tematycznych, a także części organizacyjnej będącej jednocześnie walnym zebraniem Członkiń i Członków organizacji. Wprowadzenia do I panelu, poświęconego tożsamości i zadaniom studiów strategicznych u progu trzeciej fazy ich rozwoju, dokonał prof. dr hab. Roman Kuźniar. Umiejscowił w nim studia strategiczne jako ...