Autor: redaktor

Horyzonty studiów strategicznych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Horyzonty studiów strategicznych” autorstwa pracowników Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Kamili Pronińskiej, Agnieszki Bieńczyk-Missali, Patrycji Grzebyk, Roberta Kupieckiego, Marka Madeja, Andrzeja Szeptyckiego i Piotra Śledzia (należących jednocześnie do Stowarzyszenia Studiów Strategicznych).

Continue reading

Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie jako narzędzie wojny

Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie jako narzędzie wojny

Wojna wciąż trwa, a pełna skala rosyjskich zbrodni w Ukrainie nie jest znana, jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie ukraińskich władz, współpracujących państw i organizacji międzynarodowych na rzecz dokumentowania zbrodni i naruszeń praw człowieka, można założyć, że będzie to jeden z najlepiej opracowanych pod tym względem współczesnych konfliktów. Wysiłki w tym zakresie podjęły niezależna komisja śledcza Rady Praw Człowieka ONZ, misja monitorująca przestrzeganie praw człowieka w Ukrainie ONZ (HRMMU), misja ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, instytucje Rady Europy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Międzynarodowy Trybunał Karny. Ten ostatni zdążył już wydać nakaz aresztowania Władimira Putina i Mariji Lwowej-Biełowej w związku z nielegalnymi transferami dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Ponadto pracują liczne prokuratury krajowe, połączone międzynarodowe zespoły śledcze, międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe. Zebrano miliony zapisów dokumentujących zbrodnie, a ukraińska prokuratura zarejestrowała już niemal 100 tys. potencjalnych przypadków, które podlegają dalszym badaniom, co pokazuje rozmiar wyzwania stojącego przed Ukrainą[i]. Te wszystkie działania uprawdopodabniają przyszłe osądzenie sprawców i stwarzają nadzieję na przynajmniej częściowe powodzenie procesu dochodzenia do sprawiedliwości.

Continue reading

NATO Summit in Lithuania

The NATO summit in Vilnius (11-12 July) will not be a historic summit. Ukraine will not receive an invitation for membership. Will the summit be a good one nonetheless? That depends on what offer 'in return’ this nation, which is defending itself – and us – will get? Will it not be an embarrassing offer? And also, the success of Vilnius will depend on the extent to which the decisions of last year’s NATO summit in Madrid are fulfilled.

Continue reading

Operetkowe mocarstwo atomowe – zaproszenie do dyskusji

Prezydent Putin i licencjonowany przez niego szef grupy najemników (PMC) Prigożyn potwierdzili trafność określenia używanego na początku lat 90. w stosunku do Rosji – „Górna Wolta z bronią jądrową”. Do tej pory uważaliśmy, że to, co zdarzyło się w Rosji 24 czerwca, mogło się wydarzyć jedynie w jakimś państwie środkowej Afryki. Tam również najemnicy obalają lub próbują obalać rządzącego dyktatora czy mniej krwawego lokalnego kacyka.

Continue reading

Karaganow, czyli atomowa hucpa Kremla

Najbardziej dworski z rosyjskich ekspertów w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa zaproponował niedawno, aby Moskwa nie zwlekała i użyła taktycznej broni nuklearnej w jej agresji przeciwko Ukrainie. Dlaczego? Aby ukarać Zachód za jego pomoc dla Ukrainy i inne grzechy wobec Moskwy. A gdyby Zachód się nie przestraszył, należałoby, jego zdaniem, uderzyć nuklearnie w wiele wybranych celów w Europie. Wtedy ci na Zachodzie oprzytomnieją, dodawał.   

Continue reading

Peacesplaining? Pomiędzy „pokojem za wszelką cenę” a „si vis pacem, para bellum”

W miarę jak wojna w Ukrainie grzęźnie w okopach, jednocześnie generując – zarówno po stronie agresora, jak i broniących się – ogromnej skali straty, coraz głośniej wybrzmiewają apele o natychmiastowe wstrzymanie walk, formułowane przez różne ruchy „pokojowe” czy „antywojenne”, środowiska polityczne (przykładem niedawny list otwarty członków niemieckiej SPD) bądź władze innych państw (vide apele papieża Franciszka czy propozycja chińskiego „planu pokojowego”). Nieprzypadkowo do zawieszenia broni wzywają także wierni stronnicy Kremla – patriarcha Cyryl czy prezydent Alaksandr Łukaszenka. Często intencje zdradza swoisty „symetryzm” tych apeli, zrównujący broniącą się przed napaścią Ukrainę z agresorem, na którego działań wyraźne potępienie z jakichś względów brakuje w ich treści miejsca.

Continue reading