Obecne uwarunkowania formalno-prawne UE (traktatowe, pozatraktatowe) oraz globalne wyzwania strategiczne, do których można zaliczyć procesy wpisane w paradygmat zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, koncepcję IV rewolucji technologicznej, agresję Rosji na Ukrainę, kreowanie polityki sojuszy z USA, Chinami, państwami Afryki wymuszają na UE, jak i państwach członkowskich permanentne działania na rzecz definiowania roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dodatkowo procesy te są obecnie silnie warunkowane wpływem i skutkami pandemii COVID 19 oraz utożsamiane w literaturze przedmiotu z efektem „czarnego łabędzia” (Taleb 2020).

Continue reading