W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Studiów Strategicznych. Miało ono miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a jego celem było rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia i omówienie kwestii organizacyjnych. W momencie spotkania Stowarzyszenie liczyło 28 członków, z których duża część była obecna osobiście.

Spotkanie zostało otwarte przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, Profesora Romana Kuźniara. Utworzenie Stowarzyszenia zostało określone jako próba konsolidacji rozproszonego środowiska i jego integracji. Samo spotkanie zostało podzielone na dwie części – dyskusję nad kwestiami merytorycznymi związanymi z charakterem i zakresem działalności Stowarzyszenia oraz na tą dotyczącą kwestii organizacyjnych.

Dyskusja merytoryczna skupiła się na trzech obszarach. W pierwszej kolejności, członkowie Stowarzyszenia omówili kwestie tożsamościowe związane ze studiami strategicznymi – ich charakterem, obszarem zainteresowania i współczesnym stanem. Zagadnienie to wiązało się w bezpośredni sposób z kolejnym obszarem – kwestią wpływu wydarzeń na Ukrainie na kondycję studiów strategicznych. Ostatnią istotną kwestią poruszaną w trakcie dyskusji była ta związana z rolą i znaczeniem studiów strategicznych w Polsce, zarówno w ramach szkolnictwa wyższego, jak i praktyki politycznej.

Po zamknięciu dyskusji merytorycznej, członkowie Stowarzyszenia skupili się na omówieniu kwestii organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności. Poruszono zagadnienia finansowe, w tym określono wysokość rocznej składki członkowskiej. Przedyskutowano sprawy dotyczące utworzenia strony internetowej Stowarzyszenia, a także problematykę związaną z tworzeniem tekstów mających być na niej publikowanych. Spotkanie zamknięto dyskusją na temat organizacji pierwszej konferencji Stowarzyszenia, wstępnie zaplanowanej na czerwiec 2023 r.